مزرعه عروسکها یا مزرعه چاه عطایی زاده و هاشمی در روستای دم کفتار، به فاصله 20 کیلومتری شمال شهر اردکان در استان یزد به مختصات E054, 03.248 و N32, 28.736 و ارتفاع حدود 1600 متر از سطح دریا واقع است.

نوشتن نظر (0 نظر)

شهر تاریخی سمنان مرکز شهرستان سمنان و مرکز استان سمنان، به فاصله 230 کیلومتری شرق تهران و 660 کیلومتری غرب مشهد، در مسیر اصلی بزرگراه تهران- مشهد و راه ابریشم (شاهراه خراسان) در ارتفاع 1130 متر از سطح دریا واقع است.

نوشتن نظر (0 نظر)

معبد آتشکده اسپاخو بر فراز تپه ای واقع در جنوب روستای اسپاخو، شهرستان مانه و سملقان، استان خراسان شمالی، به فاصله 4 کیلومتری فرعی آسفالت از شمال بزرگراه بجنورد- گرگان، در 65 کیلومتری جنوب غربی شهر آشخانه، 110 کیلومتری جنوب غربی بجنورد، 230 کیلومتری شمال شرق گرگان، به مختصات E056, 22.191 و N37, 24.189 و ارتفاع حدود 1560 متر از سطح دریا قرار دارد.

نوشتن نظر (0 نظر)

شهر و بندر تاریخی حریره در شمال جزیره کیش، شهرستان بندر لنگه، استان هرمزگان، شمال خلیج فارس، به فاصله 18 کیلومتری جنوب سرزمین اصلی، به مختصات E053, 58.367 و N26, 34.074 و ارتفاع حدود 10 متر از سطح دریا واقع است.

نوشتن نظر (0 نظر)

قلعه فورگ بر فراز تپه ای واقع در غرب روستای فورگ در شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی، به فاصله حدود 12 کیلومتری جنوب غربی شهر اسدیه (اسدآباد) مرکز شهرستان درمیان، 94 کیلومتری شرق شهر بیرجند و 80 کیلومتری غرب مرز کشور افغانستان به مختصات E059, 56.901 و N32, 50.676 و ارتفاع حدود 2000 متر از سطح دریا واقع است.

نوشتن نظر (0 نظر)

بادگیر به عنوان شاهکار مهندسی تهویه طبیعی ایران شهرت جهانی دارد که طراح و مبتکری نمی توان برای آن تعیین کرد. بیش از هزار سال است که این شاهکارهای مهندسی در مناطق گرم ایران، بویژه در فصل تابستان، موجب تهویه طبیعی خانه ها و آب انبارها بوده اند.

نوشتن نظر (0 نظر)

روستای نایبند در منطقه نای بندان از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس، در استان خراسان جنوبی، در منطقه ای کوهستانی در دل کویر، به فاصله 225 کیلومتری جنوب شرق طبس، 260 کیلومتری جنوب غرب بیرجند و 325 کیلومتری شمال شرق کرمان، به مختصات E057, 29.707 و N32, 22.750 و ارتفاع حدود 610 متر از سطح دریا واقع است.

نوشتن نظر (0 نظر)

غارهای هوتو و کمربند در روستای تروجن، دو کیلومتری غرب بهشهر، استان مازندران به فاصله 10 کیلومتری جنوب دریای کاسپین واقع اند. غار هوتو در مختصات E053, 29.748 و N36, 41.283 و ارتفاع 110 متر از سطح دریا و غار کمربند در 100 متری جنوب غار هوتو به مختصات E053, 29.732 و N36, 41.250 و ارتفاع 120 متر از سطح دریا قرار دارند. اهمیت و شهرت جهانی این دو غار به دلیل یافته های زندگی انسان غارنشین و ماقبل تاریخ در دوران فراپارینه سنگی حدود 10 هزار سال پیش از میلاد و ماقبل آن در کاوش های دیرینه شناسی است.

نوشتن نظر (0 نظر)

شهر تاریخی ندوشن Nodooshan از توابع شهرستان میبد در استان یزد، به فاصله حدود 50 کیلومتری جنوب غربی میبد، 100 کیلومتری شمال غرب یزد، در مرکز جغرافیایی ایران به مختصات E053, 32.902 و N32, 01.807 و ارتفاع حدود 2000 متر از سطح دریا واقع است.

نوشتن نظر (0 نظر)

پل سنگی غار فارسان (تاق سنگی پارس) در دامنه جنوبی کوه های واقع در سه کیلومتری  شمال شرق روستای ثغوری، بخش نیمبلوک، در 10 کیلومتری شهر خضری دشت بیاض، واقع در شمال شهرستان قائن و شمال استان خراسان جنوبی، به فاصله حدود 65 کیلومتری شمال غرب قائن، 175 کیلومتری شمال بیرجند، 60 کیلومتری جنوب شرقی گناباد و 330 کیلومتری جنوب مشهد، به مختصات E058, 43.444 و N34, 04,735 و ارتفاع حدود 2200 متر از سطح دریا واقع است.

نوشتن نظر (0 نظر)